אירוח חברות וארגונים

קבוצת יבולים מארחים ישמחו

לארח אתכם ליום חוויתי ומעשיר בחווה האקולוגית

 
אירוח קבוצות ילדים

קבוצת יבולים מארחים ישמחו

לארח אתכם ליום חוויתי ומעשיר בחווה האקולוגית

מכללה תעסוקתית 
    
תוכנית חדשה של משרד הרווחה ובשיתוף עמותת עמיחי החל מ ה 1.9.15
לאנשים עם מגבלה שכלית התפתחותית

רחוב הזית כפר מל"ל  מאיה 052-4663168  

     ענת 052-3643721                            

FotoJet (27).jpg